La teràpia gènica per a l’hemofília A de BioMarin continua prevenint hemorràgies després de quatre anys, mostren els assaigs d’assaig

La teràpia gènica per a l’hemofília A de BioMarin continua prevenint hemorràgies després de quatre anys, mostren els assaigs d’assaig

Actualitat Hemofília Avui