Teràpia gènica d’hemofília en pacients amb antecedents d’inhibidors
Seguiment a llarg termini després de la teràpia gènica de l’hemofília