Caracterització de la persistència del vector del virus associat a l’adeno després d’un seguiment a llarg termini en el model d’hemofília A Dog

Paul Batty, MBBS, doctor