Биография

Стивън У. Пайп, д-р

Стивън У. Пайп, д-р
Мичигански университет - Ан Арбър, Мичиган, САЩ

Steven Pipe, MD е професор и Laurence A. Boxer изследовател по педиатрия и професор по патология в Университета на Мичиган, Ан Арбър, Мичиган, САЩ. Той е медицински директор на програмата за детска хемофилия и нарушения на коагулацията и медицински директор на Специалната лаборатория за коагулация. Клиничните му интереси включват кървене, тромботични разстройства и вродени съдови аномалии. Д-р Пайп също ръководи основна лаборатория за изследване на коагулационен фактор VIII и молекулните механизми на хемофилия А. Той участва активно в клинични изпитвания с нови терапевтични средства за хемофилия, включително генна терапия. Той беше 2015 г. носител на наградата „Лидерство в научните изследвания“ от Националната фондация за хемофилия. Д-р Пайп е служил в Съвета на директорите на Обществото за изследване на хемостазата и тромбозите, като председател на Съвета на директорите на Американската мрежа за тромбози и хемостази и понастоящем като председател на Комитета по медицински и научни консултации към Националната фондация за хемофилия.