Клиничен напредък в актуализацията на генната терапия при клинични изпитвания на генната терапия при хемофилия
Влиянието на съществуващия имунитет върху неклиничната фармакодинамика на AAV5 базирана генна терапия