UNQure Предоставен патент на САЩ за използване на FIX-Padua за генотерапия на хемофилия В

UNQure Предоставен патент на САЩ за използване на FIX-Padua за генотерапия на хемофилия В