Отсрочка от хемофилия А, но за колко време?

Отсрочка от хемофилия А, но за колко време?