Перспективи на пациента за ново лечение при хемофилия А: качествено проучване

Перспективи на пациента за ново лечение при хемофилия А: качествено проучване

van Balen EC, et al. Перспективи на пациента за ново лечение при хемофилия А: качествено проучване. Пациент, 2019 ноември 6 [Epub пред печат]