Терапевтична hFIX активност, постигната след еднократно лечение с AAV5-hFIX при пациенти с хемофилия B и NHP с вече съществуващи анти-AAV5 NAB

Терапевтична hFIX активност, постигната след еднократно лечение с AAV5-hFIX при пациенти с хемофилия B и NHP с вече съществуващи анти-AAV5 NAB

Молекулярна терапия: методи и клинично развитие (05/27/19). Majowicz, Anna; Nijmeijer, Барт; Lampen, Margit H .; и др.

Поради потенциала на съществуващия имунитет да повлияе отрицателно на ефикасността на генната терапия, базирана на адено-вирус (AAV), много клинични изпитвания на AAV-базирана генна терапия изключват пациенти с предварително съществуващи неутрализиращи антитела (NAB), насочени срещу капсидни протеини. Miesbach et al. (Кръв, 2018 г.) са докладвали по-рано за безопасността и ефикасността на AMT-060 (AAV5-hFIX) при 10 възрастни мъже с хемофилия B. Преди лечението всички тези мъже са били определени като отрицателни за анти-AAV5 NAB, използващи зелено-флуоресцентен анализ на протеинова основа. В настоящото проучване изследователите оцениха влиянието на съществуващите анти-AAV5 NAB, измерени с помощта на по-чувствителен (на базата на луцифераза) анализ върху резултатите от ефикасността при участниците в проучването AMT-060 и при нечовешки примати (NHP), лекувани с AAV5 -hFIX. Използвайки теста на базата на луцифераза, 3 от 10 пациенти от проучването AMT-060 тестват положително за съществуващи анти-AAV NABs (с титри, измерващи до 1: 340); въпреки това не се наблюдава връзка между наличието на съществуващи NAB и hFIX нива след AMT-060 генен трансфер. Тази констатация е подкрепена от резултати от NHPs, в които наличието на съществуващи анти-AAV5 NAB титри не повлиява отрицателно hFIX чернодробната трансдукция. В продължаващото изпитване AMT-061 (AAV5-hFIX Padua) не се изключват пациенти с анти-AAV5 NAB; наистина авторите съобщават, че 3 пациенти с ниски нива на анти-AAV5 NAB преди лечението са имали значими hFIX нива след лечението с AMT-061.

Уебвръзка