Клиничен напредък в актуализацията на генната терапия при клинични изпитвания на генната терапия при хемофилия

Клиничен напредък в актуализацията на генната терапия при клинични изпитвания на генната терапия при хемофилия

хемофилия (07/08/19). Пейванди, Флора; Гарагиола, Изабела

Италианските клинични изследователи преглеждат различни клинични постижения, използвайки генна терапия за лечение на хемофилия А и В. След като моделите на животни през 1990-те години демонстрират, че адено-асоциираните вирусни (AAV) вектори показват ефективна експресия на фактор IX (FIX), изследователите отбелязват, че първото клинично изпитване на пациенти с хемофилия В документира терапевтични нива на FIX, въпреки че ефектът продължава само няколко седмици. С подобрения в дизайна на вектора циркулиращите нива на FIX се повишиха до 2% -5% за по-дълъг период от време. В по-новите разработки изследователите успяха да подобрят експресията на FIX до над 30% чрез вмъкване на варианта Padua FIX във F9 кДНК. Това доведе до прекратяване на инфузиите и намалени кръвоизливи. За хемофилия А, пациенти, лекувани с AAV вектор, съдържащ оптимизиран за кодон, изтрит от B8 домейн F3 кДНК тригенен експрес, трае 52.3 години и циркулира нива на активност на FVIII от XNUMX%. Съобщава се за повишени чернодробни ензими за някои пациенти в клинични изпитвания на AAV-чернодробна генна терапия за хемофилия А и В. Докато стероидното лечение решава проблема при голяма група пациенти, изследователите отбелязват, че патофизиологичният механизъм зад чернодробната токсичност все още е не е ясно и предмет на продължаващо разследване.

Уебвръзка