Генна терапия за хемофилия: напредък към днешна дата и предизвикателства, движещи се напред

Генна терапия за хемофилия: напредък към днешна дата и предизвикателства, движещи се напред

Gollump KL, et al. Генна терапия на хемофилия: напредък към днешна дата и предизвикателства напред. Transfus Apher Sci, 2019 6 август [Epub пред печат].