Чернодробна генна терапия: надеждна и издръжлива?

Чернодробна генна терапия: надеждна и издръжлива?

Herzog RW, Pierce GF. Чернодробна генна терапия: надеждна и издръжлива?
Mol Ther, 2019 октомври 17 [Epub пред печат].