Напредък и предизвикателства за генната терапия с хемофилия

Напредък и предизвикателства за генната терапия с хемофилия

Batty P, Lillicrap D. Напредък и предизвикателства за генната терапия на хемофилия.
Човешката молекулярна генетика, 2019; 28: R95-R101.