Повечето пациенти с хемофилия показват положително отношение към генната терапия в проучването

Повечето пациенти с хемофилия показват положително отношение към генната терапия в проучването

Хемофилия новини днес