Знания и възприятия за хемофилия за генна терапия: резултати от международно проучване

Знания и възприятия за хемофилия за генна терапия: резултати от международно проучване

Изследвания и практики при тромбоза и хемостаза