Генотерапия BAY 2599023, показваща стабилна активност на FVIII, безопасност в пробен период

Генотерапия BAY 2599023, показваща стабилна активност на FVIII, безопасност в пробен период

Хемофилия новини днес