Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 фаза 2b): нормална / близо до нормална FIX активност и спиране на кървенето при хемофилия B

Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 фаза 2b): нормална / близо до нормална FIX активност и спиране на кървенето при хемофилия B

Von Drygalski A, et al. Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 фаза 2b): нормална / близо до нормална FIX активност и спиране на кръвоизливите при хемофилия B. Кръвна реклама 2019;3 (21): 3241-3247