Данните показват потенциала на генната терапия с роктавиан за хемофилия А

Данните показват потенциала на генната терапия с роктавиан за хемофилия А

Хемофилия новини днес