BioMarin подаде заявление за лиценз за биологични продукти към Американската агенция по храните и лекарствата за Valoctocogene Roxaparvovec за лечение на хемофилия A

BioMarin подаде заявление за лиценз за биологични продукти към Американската агенция по храните и лекарствата за Valoctocogene Roxaparvovec за лечение на хемофилия A

Първо подаване на заявление за маркетинг в САЩ за генна терапия, насочена при всеки тип хемофилия