Генотерапията на BioMarin за хемофилия А продължава да предотвратява кръвоизливи след четири години, пробни предавания

Генотерапията на BioMarin за хемофилия А продължава да предотвратява кръвоизливи след четири години, пробни предавания

Хемофилия новини днес