BioMarin обявява положителни резултати от опити за генна терапия фаза 3 при възрастни с тежка хемофилия А; Проучването отговаря на всички първични и вторични крайни точки за ефикасност в едногодишен набор от данни

BioMarin обявява положителни резултати от опити за генна терапия фаза 3 при възрастни с тежка хемофилия А; Проучването отговаря на всички първични и вторични крайни точки за ефикасност в едногодишен набор от данни