Честота, местоположение и естество на инсерции на AAV вектор след дългосрочно проследяване на трансгенна доставка на FVIII в модел на куче с хемофилия A
Акценти от виртуалния конгрес на ISTH 2020

Честота, местоположение и естество на инсерции на AAV вектор след дългосрочно проследяване на трансгенна доставка на FVIII в модел на куче с хемофилия A

Пол Бати1, Силвия Фонг2, Матео Франко3, Ирен Гил-Фарина3, Аомей Мо1, Лориан Харпел1, Кристин Хъу1, Дейвид Хърлбът1, Абатство Пендър1, София Сардо Инфири1, Андрю Уинтерборн4, Манфред Шмид3 и Дейвид Лиликрап1

1Катедра по патология и молекулярна медицина, Queen's University, Кингстън, Онтарио, Канада.

2BioMarin Pharmaceutical, Новато, Калифорния, САЩ.

3GeneWerk GmbH, Хайделберг, Германия.

3Услуги за грижа за животните, Queen's University, Кингстън, Онтарио, Канада.

Ключови точки от данни

Таблицата вляво показва доза, капсиден серотип, нива на FVIII и брой места за интеграция (IS) за 8-те кучета, включени в проучването. Десет години след инфузията нивата на FVIII при 2 от 8 животни са <1% и варират от 2.9% до 8.6% при останалите 6 животни. Сайтовете за интеграция бяха анализирани с помощта на 2 метода (последователност за обогатяване на целта, TES и PCR, медиирана от линейно усилване, LAM-PCR). Графиката вдясно показва относителното разпределение на IS за всяко животно.

Геномната ДНК от 2 чернодробни места за всяко животно е анализирана за интеграция на вектор-геном. Интеграционните форми (вектор-геном) представляват 4.6%, а епизомалните форми (вектор-вектор) представляват 95.4% от броя на прочетените. Тези резултати показват, че експресионните вектори поддържат предимно епизомна форма 10+ години след инфузията.

Тази таблица показва 10-те най-често срещани места за интеграция (хромозома, размер, ген и местоположение), базирани на метода TES. Въз основа на двата метода на последователност, най-често срещаните сайтове за интеграция бяха открити в близост до KCNIP2, CLIC2, ABCB1 и F8 гените.

СВЪРЗАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Интерактивни уебинари
Изображение

Please enable the javascript to submit this form

Подкрепено от образователни субсидии от Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics и uniQure, Inc.

Основен SSL