Дългосрочно наблюдение след генна терапия с хемофилия
Акценти от 15-ия семинар на NHF по нови технологии и трансфер на гени за хемофилия