Относно ISTH

ISTH лого

Основана през 1969 г., ISTH е водещата световна организация с нестопанска цел, посветена на постигането на разбиране, профилактика, диагностика и лечение на тромботични и кървещи разстройства. ISTH е международна организация за професионално членство с повече от 5,000 клиницисти, изследователи и преподаватели, които работят заедно за подобряване на живота на пациентите в повече от 100 страни по света. Сред неговите високо ценени дейности и инициативи са образователни и стандартизационни програми, изследователски дейности, ежегодни конгреси, рецензирани публикации, експертни комитети и програми за повишаване на осведомеността. Посетете ISTH онлайн на адрес www.isth.org.