Относно ISTH

ISTH лого

Основана през 1969 г. ISTH е водещата световна организация с нестопанска цел, посветена на напредъка в разбирането, профилактиката, диагностиката и лечението на тромботични и кръвоизливи. ISTH е международна организация за професионално членство с повече от 5,000 клиницисти, изследователи и преподаватели, които работят заедно за подобряване на живота на пациентите в повече от 100 страни по света. Сред неговите високо ценени дейности и инициативи са програми за образование и стандартизация, изследователски дейности, клетъчна и генна терапия, годишни конгреси, рецензирани публикации, експертни комитети и програми за осведоменост. Посетете ISTH онлайн на адрес www.isth.org.