ASGCT конференции

Първо изследване на генната терапия при хора на AAVhu37 Capsid Vector Technology при тежка хемофилия A: Резултати за безопасност и FVIII активност

Първо изследване на генната терапия при хора на AAVhu37 Capsid Vector Technology при тежка хемофилия A: Резултати за безопасност и FVIII активност

Steven W. Pipe, MD

ГЛЕДАМ
Използване на афереза ​​за премахване на неутрализиращи AAV антитела при пациенти, предишни изключени от генна терапия

Използване на афереза ​​за премахване на неутрализиращи AAV антитела при пациенти, предишни изключени от генна терапия

Глен Ф. Пиърс, д.м.н.

ГЛЕДАМ
Разработване на клиничен вектор AAV3 за генетична терапия на хемофилия B

Разработване на клиничен вектор AAV3 за генетична терапия на хемофилия B

Alok Srivastava, FRACP, FRCPA, FRCP

ГЛЕДАМ
AAV интеграционен анализ след продължително проследяване при хемофилия Кучетата разкриват генетичните последици от корекцията на AAV-медиирана генна корекция

AAV интеграционен анализ след продължително проследяване при хемофилия Кучетата разкриват генетичните последици от корекцията на AAV-медиирана генна корекция

Глен Ф. Пиърс, д.м.н.

ГЛЕДАМ

Покритие на конференцията от Орландо

Покритие на конференцията от Орландо, включващо експертни интервюта за най-новите постижения в генната терапия.

НАПРАВЕТЕ КРЕДИТ CME

Покритие на конференцията - На живо от Орландо 2019

Последни актуализации на клиничните изпитвания за генотерапия при хемофилия Б
Данните за дългосрочна безопасност и ефикасност от изпитванията с генна терапия при хемофилия осигуряват оптимизъм
Дългосрочна експресия на AAV-медиирани събития за пренос на гени и интеграция на вектори в гемофилия
Нови подходи към генофилията на генофилията в предклиничното развитие
Съществуващи антитела към AAV и последствия за генотерапия на хемофилия
Бъдещето на генната терапия с хемофилия
Подготовка за одобрение на генна терапия за хемофилия