Свързани с аденовирус антитела във Великобритания от групата пациенти на хемофилия
Защитените с фагоцитоза лентивирусни вектори подобряват генетичната терапия на черния дроб при нечовешки примати
Изпитвания за хемофилия през двадесет и първи век: определяне на важните резултати за пациента