Влиянието на съществуващия имунитет върху неклиничната фармакодинамика на AAV5 базирана генна терапия
ISTH обявява стартирането на нова глобална образователна инициатива в генната терапия за хемофилия
Хиперактивност на фактор IX Padua (R338L) зависи от кофакторната активност на фактор VIIIa