Роктавиан, Потенциална хемофилия генна терапия, Вземете прясна поддръжка от FDA

Роктавиан, Потенциална хемофилия генна терапия, Вземете прясна поддръжка от FDA

Хемофилия новини днес