Резултатите от изследваната генна терапия при огромен спад в скоростта на кървене и използване на фактор VIII, актуализирани данни показват

Резултатите от изследваната генна терапия при огромен спад в скоростта на кървене и използване на фактор VIII, актуализирани данни показват

Хемофилия новини днес