BioMarin, Ağır Hemofiliya A olan Yetkinlərdə Müsbət Faza 3 Gen Terapiyası Sınaq Nəticələrini açıqladı; Bir illik məlumat dəstində bütün ilkin və ikinci dərəcəli effektivliyin son nöqtələrini araşdırmaq

BioMarin, Ağır Hemofiliya A olan Yetkinlərdə Müsbət Faza 3 Gen Terapiyası Sınaq Nəticələrini açıqladı; Bir illik məlumat dəstində bütün ilkin və ikinci dərəcəli effektivliyin son nöqtələrini araşdırmaq

PR Newswire