Hemofiliya üçün Gen terapiyasındakı irəliləyişlər

Əsas mülahizələr:
Hemofiliya üçün Gen terapiyasındakı irəliləyişlər

62. ASH İllik Toplantısı və Sərgisindən əvvəl Cümə Peyk Sempozyumu olaraq Canlı Qeyd edildi

Hər bir video bitdikdən sonra, növbəti videoyu açmaq üçün səhifəni aşağı sürüşdürün

Giriş

Təqdim edən: Glenn F. Pierce, tibb elmləri namizədi