Hemofiliya A-dan möhlət, amma nə qədər müddətdir?

Hemofiliya A-dan möhlət, amma nə qədər müddətdir?

Təbiət Biotexnologiya