Hemofiliya üçün Gen terapiyası: Tarixə irəliləyiş və irəliyə doğru çağırışlar

Hemofiliya üçün Gen terapiyası: Tarixə irəliləyiş və irəliyə doğru çağırışlar

Gollump KL və s. Hemofiliya üçün gen terapiyası: bu günə qədər irəliləmə və irəliləməkdə çətinliklər. Transfus Apher Sci. 2019 Avqust 6 [Epub çapdan qabaq].