Hemofiliya Gen terapiyası üçün avanslar və problemlər

Hemofiliya Gen terapiyası üçün avanslar və problemlər

Batty P, Lillicrap D. Hemofiliya gen terapiyası üçün avanslar və çətinliklər.
İnsan molekulyar genetikası. 2019; 28: R95-R101.