Hemofiliya üçün insan gen terapiyası

Hemofiliya üçün insan gen terapiyası

Hemofiliya üçün insan gen terapiyası: Sənayedə rəhbərlik