Freeline, Hemophilia B-nin Gen Terapiyası Namizədi olan FLT120a'nın əsas sınağı üçün $ 180M artırır

Freeline, Hemophilia B-nin Gen Terapiyası Namizədi olan FLT120a'nın əsas sınağı üçün $ 180M artırır

Hemofiliya Xəbərləri Bu gün