FDA, ET1, Hemofiliya A üçün Gen Müalicəsi mərhələsinin 3-ci sınaq sınağına razıdır

FDA, ET1, Hemofiliya A üçün Gen Müalicəsi mərhələsinin 3-ci sınaq sınağına razıdır

Hemofiliya Xəbərləri Bu gün