AH5-R338L "Padua" Faktor IX'nin NHP-lərdəki AAV5 WT İnsan Faktor IX-inin İdarə Edilməsindən sonra İnkişaf etmiş Faktor IX Fəaliyyəti

AH5-R338L "Padua" Faktor IX'nin NHP-lərdəki AAV5 WT İnsan Faktor IX-inin İdarə Edilməsindən sonra İnkişaf etmiş Faktor IX Fəaliyyəti

Spronck EA və s. AH5-R338L "Padua" Faktor IX-nin NHP-lərdə AAV5 WT İnsan Faktor IX-inin İdarə Edilməsindən sonra İnkişaf etmiş Faktor IX Fəaliyyəti. Şirkət Adı Mol Ther Methods Clin Dev. 2019; 15: 221 231-.