Gen terapiyası sınaqlarının meyarları ağır hemofiliya ilə bir çoxunu istisna edə bilər

Gen terapiyası sınaqlarının meyarları ağır hemofiliya ilə bir çoxunu istisna edə bilər

Hemofiliya Xəbərləri Bu gün