3 Hemofiliya B xəstələri AMT-060 Gen Terapiyası Onlara Normallıq verdiyini bildirirlər

3 Hemofiliya B xəstələri AMT-060 Gen Terapiyası Onlara Normallıq verdiyini bildirirlər

Hemofiliya Xəbərləri Bu gün