Hemofiliyada bir Köpək Modelində Uzunmüddətli İzlənmədən Sonra Adeno ilə əlaqəli Virus Vektorunun Davamlılığı

Paul Batty, MBBS, PhD