ISTH Gen Therapy İdarəetmə Komitəsi

təsvir

Flora Peyvandi, MD, PhD (Həmsədr)

təsvir

David Lillicrap, MD
(Həmsədr)

təsvir

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

təsvir

Wolfgang A. Miesbach, tibb elmləri namizədi

təsvir

Marqaret C. Ozelo, MD, PhD

təsvir

Glenn F. Pierce, tibb elmləri namizədi

təsvir

Steven W. Boru, MD

təsvir

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

təsvir

Thierry VandenDriessche, fəlsəfə doktoru