Voorwaardes

Insluitende privaatheidsbeleid
Vir webwerwe wat bestuur of gekontroleer word
by
The International Society on Thrombosis and Haemostasis ("ISTH")

GEBRUIK VAN DIE WEBTUISTE EN TOEGANG VEREISTES INGEBRUIK TOT GEBRUIKSAANWYSINGS

As u (en u voog, indien van toepassing soos hieronder beskryf) nie instem om deur hierdie gebruiksvoorwaardes gebind te word nie, nie toegang tot of gebruik van enige deel van hierdie webwerf of gebruik enige diens of sagteware om toegang tot hierdie webwerf te verkry of te gebruik. Toegang tot of gebruik van die webwerf op enige manier dui op u toestemming tot hierdie gebruiksvoorwaardes.

BELANGRIK: GEBRUIKERS ONDER OUDERDOM VERBOD;
TIENERGEBRUIK VEREIS TOESTEMMING VAN DIE VOOG.

 • As u jonger as 13 is, word u verbied om ons webwerf te gebruik. Voogde van kinders onder die ouderdom van 13 is verplig om sodanige gebruik te beperk.
 • Persone tussen die ouderdom van 13 en 18 jaar (of, indien hoër, die volle ouderdom van volwassenheid in die jurisdiksie waar hulle geleë is) mag hierdie webwerf slegs gebruik met die toestemming van hul voogde, en slegs as hulle en hul voogde op hul namens instem om gebind te wees deur hierdie Gebruiksvoorwaardes.

INHOUDSOPGAWE

Omvang van die ooreenkoms
Wagwoord en sekuriteit
Gebruikergedrag
Gebruik van inhoud
U voorleggings aan ons webwerwe
Beëindiging van diens
Effek van Beëindiging
Disclaimer en Beperking van aanspreeklikheid
Derde party se inhoud en skakels
vrywaring
Handelsmerke en outeursregte
uitvoer
Wysiging van bepalings
Geen agentskap nie
Geen kwytskelding nie
Toepaslike reg en lokaal
Kansellasie / Terugbetalingsbeleid
Onscheidbaarheid
PRIVAATHEIDSBELEID

Omvang van die ooreenkoms

Hierdie gebruiksvoorwaardes ('Voorwaardes') is van toepassing op elke ISTH-webwerf, wat die volgende insluit, maar is nie beperk nie genetherapy.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, die verskillende webwerwe van die vorige, huidige en toekomstige Kongres, vergaderings en subkomitees van ISTH, en enige ander webwerf waarop hierdie bepalings geplaas word.

Hierdie bepalings vorm die volledige ooreenkoms tussen u en ISTH en enige entiteite wat ISTH beheer, of beheer word of daarmee saam is of onder algemene beheer is (gesamentlik in hierdie bepalings verwys as 'ons', 'ons' of ' ons ') en vorm die volledige ooreenkoms met betrekking tot ons Aanlyn-dienste, en vervang alle voorafgaande of gelyktydige verklarings, hetsy elektronies, mondeling of skriftelik.

Let daarop dat spesiale bepalings van toepassing kan wees op sommige van die dienste wat op ISTH-webwerwe aangebied word. Enige spesiale voorwaardes sal geplaas word in verband met die toepaslike diens en is bykomend tot hierdie bepalings. In die geval van 'n botsing tussen hierdie bepalings en enige spesiale bepalings, sal die spesiale bepalings bo hierdie bepalings geld.

U erken dat hierdie Voorwaardes ondersteun word deur redelike en waardevolle oorweging (soos u gebruik van ons webwerf of die ontvangs van inligting en materiaal beskikbaar op of via 'n ISTH-webwerf), en die ontvangs en toereikendheid hiervan word erken.

Wagwoord en sekuriteit

Gedeeltes van ISTH se webwerwe is veilig en kan vereis dat u registreer om aan daardie gebiede deel te neem. Gebruikerrekeninge wat op ISTH se webwerwe uitgereik is, is slegs vir individuele gebruik en u is alleen verantwoordelik om die vertroulikheid van u gebruikersnaam en wagwoord te handhaaf. U stem in om akkurate en volledige inligting oor uself te verstrek wanneer u u inligting rakende u rekening registreer of andersins verstrek, en om u rekeningdata op te dateer om dit akkuraat en volledig te hou en om aan te meld wanneer u elke sessie afsluit. U stem saam dat ons die inligting wat u verskaf vir die instandhouding van u rekening mag stoor en gebruik. U stem ook in om nie u identiteit of verbintenis met enige persoon of entiteit verkeerd voor te stel nie, insluitend (maar nie beperk nie tot) die gebruik van 'n ander persoon se gebruikersnaam, wagwoord of ander rekeninginligting. Oortredings van ons sekuriteitstelsels kan siviele of strafregtelike aanspreeklikheid tot gevolg hê. U stem in om ons onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde gebruik van u wagwoord of rekening of enige ander sekuriteitsbreuk. Ons sal alles in u vermoë doen om u veiligheid te verseker, maar is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade as gevolg van u versuim om aan hierdie bepalings te voldoen nie.

Deur toegang tot hierdie webwerf te gebruik, of om dienste of sagteware te gebruik wat toegang tot hierdie webwerf verkry of gebruik, stem u in tot die bepalings van hierdie Gebruiksvoorwaardes, insluitend ons privaatheidsbeleid, soos dit onlangs gewysig is. Die privaatheidsbeleid en die res van hierdie gebruiksvoorwaardes kan van tyd tot tyd verander word, en u moet dus seker maak dat u vertroud is met die huidige weergawe.

Gebruikergedrag

Ons webwerwe is bedoel tot voordeel van ons lede en ander gebruikers om die uitruil van inligting, opvoeding en leer in die veld te bevorder. U stem in om hierdie webwerf slegs vir sulke doeleindes te gebruik. U mag hierdie webwerf nie vir enige ander doel, insluitend enige besigheids- of kommersiële doel, gebruik sonder die skriftelike toestemming van ISTH nie. Enige ongemagtigde kommersiële gebruik van hierdie of enige ISTH-webwerf, bediener of verwante dienste, of die herverkoop van verwante dienste, is uitdruklik verbode.

As 'n voorwaarde vir u gebruik van hierdie dienste, stem u uitdruklik dat u nie ons webwerwe, sagteware of ander produkte of dienste sal gebruik vir enige doel wat onwettig of verbode is deur hierdie bepalings nie. U stem in om die toepaslike plaaslike, staats-, nasionale en internasionale wette en regulasies na te kom en is alleen verantwoordelik vir alle dade of versuim wat plaasvind wanneer u aangemeld is, insluitend die inhoud van enige inligting wat op hierdie webwerf voorgelê of gepos word.

Gebruik van inhoud

Alle inligting, lêers, materiaal, funksies en ander inhoud wat verkrygbaar is vanaf enige ISTH-webwerf, of andersins beheer word deur ISTH ('Inhoud') is die eie materiaal van ISTH of die party wat die inhoud aan ISTH verskaf of gelisensieer het. Die lewering van inhoud dra geen eiendomsreg aan u oor nie. Enige aflaai- of drukfunksies is slegs 'n akkommodasie vir u en mag nie 'n toekenning, kwytskelding of ander beperking van enige regte van die kopieregeienaars op enige inhoud uitmaak nie. U mag nie inligting, inhoud, sagteware, produkte of dienste wat verkry is uit, of andersins gekoppel aan, enige ISTH, verander, kopieër, versprei, vertoon, stuur, uitvoer, reproduseer, publiseer, lisensieer, afgeleide werke skep, oordra of verkoop nie webwerf.

Enige inhoud op enige ISTH-webwerf wat gekonfigureer is vir aflaai, soos leermodules, ander werkswinkel-aflaaie en enige ander bronne, kan slegs afgelaai word vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik, mits u nie: (a) verwyder, verander of verander enige outeursreg, handelsmerk, handelsnaam, diensmerk of ander kennisgewings; (b) die inhoud te verander; of (c) die inhoud gebruik op 'n manier wat dui op 'n assosiasie met die ISTH anders as die vereiste attribusies van die bron.

Die aflaai van sagteware, insluitend lêers of prente wat opgeneem is in of gegenereer word deur die sagteware, wat op 'n ISTH-webwerf aangebied word, word slegs vir u persoonlike lisensie aan u gelisensieer. Die eienaar van alle gelisensieerde sagteware, hetsy 'n derde party of ISTH, behou alle regte, titel en belang in die sagteware en u mag nie jouself of iemand anders help om die sagteware te kopieer, versprei of andersins te ontgin of te ontpomp, omgekeerde ingenieur of andersins te probeer nie. om enige van die bronkodes te ontdek. U erken dat sekere inhoud sekuriteitstegnologie kan insluit wat u gebruik van sodanige inhoud beperk, en of u inhoud beperk deur sekuriteitstegnologie of nie, u inhoud sal gebruik in ooreenstemming met die toepaslike gebruiksreëls wat deur ISTH en sy lisensiehouers opgestel is, en dat enige ander gebruik van die inhoud kan 'n kopieregskending wees.

U is verantwoordelik om enige inhoud wat u aflaai te beskerm, en ISTH is nie verantwoordelik vir inhoud wat om enige rede verlore, vernietig of beskadig word nie. ISTH behou die reg voor om enige inhoud, sowel as die toegang tot enige spesifieke inhoud, sonder kennisgewing te verander. U erken dat, indien ons so 'n verandering aanbring, u moontlik nie die inhoud in dieselfde mate kan gebruik as voor die verandering nie, en dat ISTH in so 'n geval geen aanspreeklikheid teenoor u sal hê nie. Beëindigde of tans nie-beskikbare goedere kan ook van ons webwerf verwyder word. As u nie 'n produk, 'n diens of die inligting wat u tydens 'n vorige besoek onthou, kan opspoor nie, stuur 'n e-pos aan ons en ons sal u inspan.

ISTH kan nie die inhoud of sekuriteit van elektroniese lêers op ons webwerwe waarborg en waarborg nie. Gevolglik kan ons nie verseker dat gebruikers nie aan onvanpaste materiaal blootgestel sal word nie. Verder moet alle gebruikers besef dat wetenskaplike kennis voortdurend uitbrei en verander. ISTH waarborg nie die akkuraatheid van enige inligting wat op sy webwerwe geplaas word nie; en geen professionele persoon of pasiënt moet staatmaak op inligting wat op ons webwerwe verskaf word as 'n plaasvervanger vir die toepaslike toepassing van mediese oordeel op grond van individuele pasiëntondersoeke en die toepaslike standaarde van pasiëntsorg nie. ISTH lewer nie individuele behandelingsaanbevelings of gee advies wat akkuraat of toepaslik is vir enige spesifieke individuele pasiënt nie.

U voorleggings aan ons webwerwe

Ons kan u uitdruklik versoek of in staat stel om boodskappe, idees, konsepte, tekeninge, foto's, grafieke, video's, of ander materiaal of inligting in te dien, te plaas, op te laai, in te sluit, in te sluit, te vertoon, te kommunikeer of op enige ander manier te versprei via 'n ISTH-webwerf ("Voorleggings") . Moenie enige voorleggings aan of deur ons webwerwe doen wat ons nie uitdruklik versoek of in staat stel om dit in te dien nie. Ons beleid rakende voorleggings is van toepassing, ongeag of ons enige voorlegging wat op of via ons webwerwe ontvang word, versoek.

Sommige van ons webwerwe kan kommunikasiedienste bevat wat via forums, bulletin board-dienste, kletsareas, boodskapborde, nuusgroepe, gemeenskappe, persoonlike webblaaie, kalenders en / of ander boodskap- of kommunikasiefunksies ontwerp word om u met ander te kommunikeer. U stem in om sulke kommunikasiedienste slegs te gebruik om voorleggings in te dien en te ontvang wat verband hou met die spesifieke kommunikasiediens en in ooreenstemming met hierdie Voorwaardes.

U stem in dat u nie enige voorlegging wat die volgende plaas, stuur, publiseer of stuur nie:

 • Skend enige kopiereg, patent, handelsmerk, handelsgeheim, intellektuele eiendom of ander eiendomsreg of kontraktuele reg; of
 • Adverteer enige kommersiële of besigheidspoging (byvoorbeeld om produkte of dienste aan te bied) of hou op enige ander manier kommersiële aktiwiteite aan (byvoorbeeld die voer van lootjies of kompetisies, die aanbieding van borgskapbaniere en / of die verkryging van goedere of dienste), behalwe soos spesifiek gemagtig deur ons;
 • Dit benadeel of redelikerwys kan verwag word om enige persoon of entiteit te benadeel, insluitend maar nie beperk nie tot materiaal wat 'n skending van privaatheid is, lasterlik, beledigend, teisterend, dreigend of kinders uitbuit of benadeel deur hulle bloot te stel aan onvanpaste inhoud; of
 • Onwettig is of onwettige aktiwiteite aanmoedig, voorstaan ​​of bespreek; of
 • Soek openlik of versamel persoonlike of persoonlik identifiseerbare inligting oor of van ander; of
 • Sluit programme in wat virusse, wurms en / of Trojaanse perde of enige ander rekenaarkode, lêers of programme bevat wat ontwerp is om die gebruik of genot van ons webwerwe te onderbreek, te vernietig of te beperk; of
 • Anders oortree enige bepaling van hierdie bepalings.

ISTH onderskryf geen voorlegging nie en ontken uitdruklik enige en alle aanspreeklikheid in verband met enige voorlegging. ISTH mag enige voorlegging wat volgens sy uitspraak uitsluitlik hierdie bepalings oortree, weier of verwyder. U is alleen verantwoordelik vir die indiening wat u op enige van ons webwerwe indien.

U moet daarvan bewus wees dat u voorleggings in sommige gevalle publiek is, nie privaat kommunikasie nie. As u die gebiede op ons webwerwe gebruik wat voorleggings in die openbaar vertoon, moet u aanvaar dat enige voorleggings wat u aan hierdie gebiede doen, ook onderhewig moet word aan die publiek. U mag nooit 'n boodskap wat u nie wil sien op 'n skool- of gemeenskapsbulletinbord of in die plaaslike koerant plaas nie. Die privaatheid van ander moet ook te alle tye nagekom word. As u toestemming benodig om enige foto's, geskrifte, ander materiaal of inligting te identifiseer wat in 'n voorlegging vervat is, is u verantwoordelik om die dokumentasie van sodanige toestemming te bekom voordat u die indiening plaas. Ons mag sekere voorleggings wat in die openbare areas van ons webwerwe geplaas is, verbied of verwyder, in ooreenstemming met ons beleid, maar ons is onder geen algemene plig om die publieke plasing van voorleggings in sulke gebiede te monitor nie. As u vrywillig enige persoonlike inligting (wat verder gedefinieer word in ons privaatheidsbeleid) deur middel van enige voorlegging in 'n openbare area openbaar maak, kan daardie inligting besigtig, versamel en gebruik word deur ander, en kan dit lei tot ongevraagde boodskappe van ander mense, waarvoor ons sal het geen verantwoordelikheid nie.

Deur voorleggings aan enige van ons webwerwe te verstrek, verleen u hiermee aan ISTH die regsvrye, ewigdurende, onherroeplike, wêreldwye, nie-eksklusiewe reg en lisensie om reproduksie, gebruik, kopiëring, verkoop, verspreiding, afgeleide werke uit, uitvoering en vertoon die voorlegging van die geheel of gedeeltelik in enige vorm, media of tegnologie wat nou bekend of later ontwikkel is. Behalwe in die geval van sekere voorleggings deur studente of onderwysers wat aan enige vorm van aanlyn-onderrig deelneem, hoef ISTH geen voorlegging as vertroulik te beskou nie. Ons mag egter enige voorlegging in ons besigheidsbesteding gebruik (insluitend sonder beperking, vir produkte of advertensies) op 'n manier wat ooreenstem met ons privaatheidsbeleid, sonder om aanspreeklikheid te verleen vir tantieme of enige ander oorweging van enige aard, en is nie aanspreeklik vir enige aanspreeklikheid nie as gevolg van enige ooreenkomste wat in ons toekomstige bedrywighede kan voorkom.

Deur voorleggings aan 'n ISTH-webwerf te gee, gee u 'n waarborg en waarborg u dat die indiening u oorspronklike werk is, nie 'n ooreenkoms tussen u en 'n derde party oortree nie, en mag u geen wet, ooreenkoms of ander regte van enige aard oortree of oortree nie. , van enige derde party, sonder beperking, regte wat outeursreg, patent, handelsmerk, onbillike mededinging, kontrak, laster, privaatheid of publisiteit beïnvloed.

Toegang tot en gebruik van veilige gebiede van ISTH-webwerwe word beskou as 'n voorreg wat volgens die oordeel van ISTH voorsien word. ISTH behou die reg voor om die gebruik van sy webwerwe te monitor om die nakoming van hierdie Voorwaardes te bepaal, om enige gerapporteerde of oënskynlike oortreding te ondersoek, en om enige stappe te neem wat ons na goeddunke toepaslik ag. Ons behou ook die reg voor om onmiddellik toegang tot en gebruik van ons webwerwe te onttrek as daar rede is om te glo dat wette of ons beleid oortree is. Ons behou ook die reg voor om te alle tye enige inligting bekend te maak wat nodig is om aan enige toepaslike wetgewing, regulasies, regsproses of regeringsversoeke te voldoen, en om inligting of materiaal, in die geheel of gedeeltelik, te redigeer, te weier om dit te plaas of te verwyder ons uitsluitlike diskresie. Voorleggings wat aan enige van ons webwerwe verskaf word, kan onderhewig wees aan geplaasde beperkings op gebruik, reproduksie en / of verspreiding, en u is verantwoordelik daarvoor om sodanige beperkings te hou ten opsigte van enige voorleggings wat u verskaf, sowel as materiaal wat u mag aflaai.

Beëindiging van diens

Hierdie gebruiksvoorwaardes vorm 'n ooreenkoms wat van krag is totdat dit deur een van die partye beëindig word.

U hoef nie hierdie dienste voort te sit nie. As u ontevrede is met enige aspek van die dienste, word u aangemoedig om die ISTH-hoofkantoor te kontak om u kommer te bespreek.

U kan ons versoek om u rekening te eniger tyd te sluit deur 'n e-pos aan ons te stuur. Ons behou die reg om hierdie ooreenkoms te beëindig, sowel as u toegang tot enige van ons webwerwe en die verwante dienste of enige gedeelte daarvan te eniger tyd sonder kennisgewing.

Effek van Beëindiging

Na beëindiging van hierdie ooreenkoms, sal u nie meer toegang tot enige deel van hierdie webwerf verkry nie, of gebruik u enige diens of sagteware om toegang tot hierdie webwerf te verkry nie. U vertoë, waarborge en ooreenkomste met betrekking tot u toegang tot en gebruik van die verlede sal van krag bly (byvoorbeeld die lisensies wat aan ISTH toegestaan ​​is vir inhoud wat u opgelaai het; en u skadeloosstelling teen inbreuk op sodanige materiaal), maar u sal nie aangaan nuwe verpligtinge omdat daar geen toekomstige gebruik sal wees nie.

Disclaimer en Beperking van aanspreeklikheid

U stem saam dat die gebruik van enige deel van ons webwerwe of aanlyn-dienste geheel en al op eie risiko is. Die inhoud op ons webwerwe word te goeder trou aangebied "soos dit is" en sonder enige implikasies of waarborge. In die volle mate wat deur die wet toelaatbaar is, ontken ISTH alle waarborge, uitgedruk of geïmpliseer, insluitend, maar nie beperk nie tot, geïmpliseerde waarborge vir verhandelbaarheid en geskiktheid vir 'n spesifieke doel. ISTH waarborg nie dat enige van ons webwerwe of materiaal op die webwerwe ononderbroke of foutloos sal wees, dat defekte reggestel sal word, of dat enige van ons webwerwe of die bedieners wat dit beskikbaar stel, vry is van virusse of ander skadelike komponente nie. ISTH waarborg geen vertoë rakende die gebruik of die resultate van die gebruik van die inhoud op enige van ons webwerwe nie. Die toepaslike wetgewing mag nie die uitgesluit van implisiete waarborge toelaat nie, en bogenoemde uitsluiting is moontlik nie op u van toepassing nie. U erken dat ons skakels na ander webwerwe mag insluit en dat ISTH geen beheer oor het nie en geen vertoë van enige aard met betrekking tot sulke webwerwe maak nie, en dat u hiermee afstand doen van enige eis teen ISTH ten opsigte van gekoppelde webwerwe.

In geen geval sal ISTH, of enige persoon of entiteit wat by die verskaffing van hierdie aanlyn-dienste betrokke is, aanspreeklik gehou word vir enige skade, insluitend, sonder beperking, direkte, indirekte, bestraffende, werklike, toevallige, gevolglike, spesiale, voorbeeldige of ander skadevergoeding nie. , voortspruitend uit u gebruik of toegang tot enige van die inhoud op ons webwerwe, of die onvermoë om ons webwerwe te gebruik of toegang tot dit, of as gevolg van enige waarborgbreuk, selfs al word ISTH in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. U erken spesifiek dat ISTH nie aanspreeklik is vir die lasterlike, aanstootlike of onwettige gedrag van derde partye nie, insluitend, maar nie beperk tot ander wat op enige van ons webwerwe geregistreer het nie.

Derde party se inhoud en skakels

Hierdie webwerf kan gekoppel word aan ander webwerwe wat nie onderhou word deur, of verwant is aan, ISTH nie. Enige skakels na ander webwerwe word gemaklik aan u voorsien en word nie geborg deur of verbonde is aan ons webwerwe of ISTH nie, en dit impliseer nie noodwendig dat ons die ander webwerf of die inhoud daarvan onderskryf nie. Ons het nie enige of al die gekoppelde webwerwe nagegaan nie en is nie verantwoordelik vir die inhoud of enige vorm van oordrag wat vanaf gekoppelde webwerwe ontvang word nie. Daar is toegang tot gekoppelde webwerwe op u eie risiko, en ons lewer geen voorstelle of waarborge oor die inhoud, volledigheid of akkuraatheid van die webwerwe wat aan enige van ons webwerwe gekoppel is nie.

vrywaring

U stem in om ISTH, sy filiale, filiale, lisensieverskaffers, inhoudverskaffers, diensverskaffers, werknemers, agente, beamptes, direkteure, verteenwoordigers en kontrakteurs ('skadeloosgestelde partye') skadeloos te stel en te hou ('skadeloosgestelde partye'), insluitend enige Voorlegging of gebruik van inhoud anders as wat uitdruklik gemagtig is in hierdie bepalings. U stem in dat die skadeloosgestelde partye geen aanspreeklikheid sal hou in verband met sodanige oortreding, beweerde oortreding of ongemagtigde gebruik nie, en u stem in om enige en alle gevolglike verlies, skade, uitsprake, toekennings, koste, uitgawes en advokaatskoste van die skadeloosgestelde partye wat voortspruit uit u oortreding, beweerde oortreding of ongemagtigde gebruik. U stem ook in om die skadeloosgestelde partye te verdedig, te vrywaar en onskadelik te hou van en teen enige eise wat deur derde partye ingestel word spruit uit u gebruik van enige van ons webwerwe.

Handelsmerke en outeursregte

Enige handelsmerke, diensmerke, logo's en kopieregwerke wat op hierdie webwerf verskyn, is die intellektuele eiendom van ISTH of hul eienaars, wat alle regte in hierdie opsig behou. Enige ongemagtigde gebruik van sodanige intellektuele eiendom kan inbreuk maak op kopieregwette, handelsmerkwette, die wette op privaatheid en publisiteit, sowel as ander kommunikasieregulasies en -wette. Ons respekteer ook die regte van ander en vra dat elkeen wat ons webwerf gebruik of toegang daartoe doen, dit doen. As u van mening is dat u kopiereg-werk gekopieër is, of dat u intellektuele eiendomsreg anders geskend is, ingevolge die Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, Verenigde State se kode, artikel 512 (c) (2) ("die Copyright Act" ), moet kennisgewings van beweerde skending van kopiereg soos volg aan ons aangewese agent gestuur word:

Die International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc.
Aandag: klagte van kopiereg
Jones Veerbootweg 610, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
VSA

Kragtens die Wet op Outeursreg moet enige kennisgewing van beweerde inbreuk wat aan ons gestuur is, skriftelik wees en die volgende bevat:

 • Identifisering van die kopiereg se werk of intellektuele eiendom wat volgens u oortree is, of, as verskeie items op ons webwerf deur 'n enkele kennisgewing gedek word, 'n verteenwoordigende lys van sulke werke op daardie webwerf;
 • Identifisering van die materiaal wat volgens u oortree is of die onderwerp van inbreukmakende aktiwiteite en inligting wat redelik voldoende is om ons in staat te stel om die materiaal op te spoor;
 • Inligting wat redelik voldoende is om ons in staat te stel om u te kontak, soos 'n adres, telefoonnommer en, indien beskikbaar, 'n e-posadres;
 • 'N Verklaring dat u 'n goeie geloofsoortuiging het dat die gebruik van die materiaal op die wyse waarop gekla word nie deur die eienaar, sy agent of die wet gemagtig word nie; en
 • 'N Verklaring dat die inligting in die kennisgewing akkuraat is en onder die skade van die meineed, dat u gemagtig is om op te tree namens die eienaar van 'n eksklusiewe reg wat na bewering geskend word.

Enige kennisgewing wat nie die bogenoemde prosedure volg nie, sal ongeldig geag word en sal moontlik nie 'n antwoord ontvang nie.

uitvoer

Ons verskaffing van goedere en dienste via hierdie webwerf of enige ander ISTH-webwerf (s) is onderworpe aan die Verenigde State se uitvoerbeheer en ekonomiese sanksies. As u enige goedere of dienste via enige ISTH-webwerf aanskaf, stel u voor en waarborg u dat u dit koop of gebruik om dit met hierdie vereistes te gebruik.

Wysiging van bepalings

ISTH behou die reg voor, van tyd tot tyd, met of sonder kennisgewing aan u, na uitsluitlike diskresie om hierdie Voorwaardes aan te bring. Voortgesette gebruik van enige deel van hierdie webwerf is die aanvaarding van sodanige veranderinge. Die nuutste weergawe van hierdie bepalings, wat alle vorige weergawes vervang, kan hersien word deur op die hiperskakel "Gebruiksvoorwaardes" onderaan die tuisblad op hierdie of enige ISTH-webwerf te klik.

Geen agentskap nie

U stem saam dat geen gesamentlike onderneming, vennootskap, indiensneming of agentskapsverhouding tussen u en ISTH bestaan ​​as gevolg van hierdie Voorwaardes of die gebruik van enige ISTH-webwerf nie.

Geen kwytskelding nie

Enige versuim om enige van die bepalings van hierdie bepalings af te dwing, word nie as 'n kwytskelding van ons reg om sodanige bepaling af te dwing, uitgelê nie.

Toepaslike reg en lokaal

ISTH het sy hoofkwartier in die deelstaat Noord-Carolina, Verenigde State van Amerika. U stem saam dat hierdie bepalings deur die wette van Noord-Carolina en die Verenigde State van Amerika beheer en geïnterpreteer sal word. U stem ook in dat die eksklusiewe lokaal vir enige geskil tussen u en ISTH wat voortspruit uit of verband hou met hierdie bepalings in die deelstate of federale howe in Noord-Carolina is, en u stem spesifiek in tot die persoonlike jurisdiksie van die howe in Noord-Carolina. Ons gee geen voorstelling dat die inhoud op enige ISTH-webwerf geskik is of beskikbaar is vir gebruik op 'n spesifieke plek nie. Diegene wat kies om toegang tot ons webwerwe te verkry, tree op eie inisiatief op en is verantwoordelik vir die nakoming van alle toepaslike plaaslike of ander wette.

Kansellasie / Terugbetalingsbeleid

Alle kansellasie- / terugbetalingsversoeke moet skriftelik per e-pos gestuur word aan Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien.. Kansellasies wat na 1 Januarie van die betaalde lidmaatskap gekanselleer word, word terugbetaal. Geen terugbetaling word gemaak na 30 Junie van die betaalde lidmaatskapjaar nie.

Onscheidbaarheid

As enige gedeelte van hierdie gebruiksvoorwaardes onwettig, nietig of onafdwingbaar is, sal daardie gedeelte as deel van hierdie bepalings geag word, en sal dit nie die geldigheid en afdwingbaarheid van die res van hierdie bepalings beïnvloed nie.

 

 

PRIVAATHEIDSBELEID

Die International Society on Thrombosis and Haemostasis (“ISTH”) is 'n wêreldwye lidmaatskapsorganisasie sonder winsbejag wat die begrip, voorkoming, diagnose en behandeling van trombotiese en bloedingsversteurings bevorder. Ons probeer nie willens en wetens inligting van kinders aanvra of ontvang nie. Ons verstaan ​​dat u bewus is van en u omgee vir u persoonlike privaatheidsbelange; ons neem daardie belange ernstig op.

Hierdie privaatheidsbeleid beskryf die beleid en praktyke van die ISTH rakende die versameling, gebruik en beskerming van u persoonlike data, en bevat u privaatheidsregte. Inligtingprivaatheid is 'n deurlopende verantwoordelikheid en ons sal hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd opdateer terwyl ons ons persoonlike datapraktyke hersien of nuwe privaatheidsbeleide aanvaar.

ISTH het sy hoofkantoor in Noord-Carolina, Verenigde State. Kontak ons ​​as u vrae het oor ISTH se beleid en praktyke oor persoonlike data. 

Internasionale Vereniging vir Trombose en Hemostase
Aandag: privaatheid
Jones Veerbootweg 610, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
VSA
e-pos: Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien.
Telefoon: + 1 919 929-3807

 

Hoe ISTH u persoonlike inligting versamel en gebruik / verwerk

U kan van ISTH se dienste gebruik maak sonder om u persoonlike inligting aan ISTH te gee. Baie van die inligting op ons webwerf is beskikbaar vir diegene wat nie ISTH-lede is nie. U kan slegs die minimum hoeveelheid inligting (naam en kontakinligting) in u ISTH-profiel invoer en u kan u profiel te eniger tyd wysig. Vir ISTH-lede word aanvullende inligting verlang (besonderhede hieronder in die lidmaatskapafdeling). Sommige persoonlike inligting is nodig sodat die ISTH u kan voorsien van die dienste wat u aangekoop of versoek het, en om u te verifieer sodat ons weet dat dit u is en nie iemand anders nie. U mag u ISTH-subskripsies bestuur en u kan te eniger tyd kies om nie enige kommunikasie te ontvang nie.

ISTH kan vra vir 'n wagwoord, geheime antwoorde op sekere sekuriteitsvrae of ander inligting wat ons in staat stel om 'n gas se rekening te identifiseer of 'n gas toegang tot hul rekening of sekere aanlyndienste te gee. Aangesien baie van ons produkte en dienste ontwerp is vir opvoedkundige gebruik, kan sommige van die persoonlike of kontakinligting wat ons versoek, handel oor instellings en skole in plaas van, of bykomend tot, inligting oor die gaste self. Ons versamel ook verskillende demografiese inligting, soos of ons gaste mediese praktisyns is en, indien wel, of hulle pasiënte sien; die navorsings- en mediese spesialiteite en subspesialiteite van ons gaste; en ander demografiese inligting. As ons ander inligting gebruik of assosieer met inligting wat gebruik kan word om 'n gas spesifiek te identifiseer of te kontak, word hierdie ander inligting as persoonlike inligting beskou as doel van hierdie privaatheidsbeleid.

Om te verseker dat gebruikers akkurate inligting oor hul rekeninge en die inhoud wat daarop gemik is om die belangstelling van die gebruiker te voorsien, kan ons vra vir persoonlike inligting wanneer 'n gebruiker ons webwerwe of ander aanlyn-dienste registreer, aanteken of besoek of dit besoek, of neem deel aan aktiwiteite op ons webwerwe.

Ons kan die persoonlike inligting van die gebruiker versoek wanneer hulle:

 • Meld aan op een van ons webwerwe of aanlyndienste
 • Bestel op een van ons webwerwe vir produkte of dienste (soos, maar nie beperk tot registrasie vir geleenthede nie);
 • Registreer of skep 'n rekening op enige van ons webwerwe;
 • Stuur vir ons 'n e-pos of kontak ons ​​anders met behulp van die aanlynhulpmiddels wat ons op enige van ons webwerwe verskaf het, insluitend byvoorbeeld 'Kontak ons'-funksies;
 • Lewer klante-graderings of resensies, getuigskrifte, produkidees of -idees vir die klaskamer of ander onderwyservaring in;
 • Teken in op een van ons nuusbriewe, of versoek inligting, bemarkingsmateriaal of ander kommunikasie;
 • Neem deel aan enige sosiale of gemeenskapsareas, insluitend blogs en forums; en / of
 • Neem deel aan enige van ons kompetisies of promosies.

Soos hierbo aangedui, versamel ons webwerwe en Aanlyndienste ook outomaties sommige gebruiksinligting. Kyk hieronder vir meer inligting.

Ons vul soms die inligting wat ons insamel soos uiteengesit in hierdie privaatheidsbeleid aan met inligting wat ons van ander bronne en entiteite ontvang. Sulke buite-inligting bevat, maar is nie beperk nie tot, bygewerkte aflewerings-, fakturering- en adresinligting, en inligting oor produkte en dienste wat gebruik word, vanaf vervoerdienste of ander derde partye soos uitgewers, kongresorganiseerders en ander wat produkte of dienste aan ons en ons gebruikers.

1. lidmaatskap

As u 'n ISTH-lid word, versamel ons inligting oor u, waaronder (maar nie beperk nie tot) u naam, e-pos, posadres, telefoonnommer, aanwysing, werkplek, geboortejaar, primêre professionele fokus, voorskrifte, primêre basiese navorsingsarea , en primêre mediese spesialiteitsarea. Vir medewerkers benodig ons ook 'n bewys van status van 'n individu se universiteit. Lede kan hul profiel te eniger tyd wysig om persoonlike persoonlike inligting te verander, toe te voeg of daaraan te maak.

Ons verwerk u persoonlike inligting vir lidmaatskapdienste, om voordele vir lede aan u te lewer en om u in kennis te stel van ISTH-verwante gebeure, inhoud en ander voordele of geleenthede wat verband hou met u ISTH-lidmaatskap. ISTH kan ook hierdie inligting gebruik om die ISTH te help om sy lede se behoeftes en belangstellings te verstaan ​​om produkte en dienste te lewer om aan sy lede se behoeftes te voorsien.

 

2.  Kongresse, werkswinkels, geleenthede, vergaderings, aanlynkursusse en konferensies

Die ISTH borg geleenthede, insluitend persoonlike konferensies soos die Kongresse, sowel as werksessies, opleidingskursusse, webinars, en vergaderings vir wetenskaplike en standaardiseringskomitee (SSC) (gesamentlik 'gebeure'). As u vir een van ons geleenthede registreer en u is 'n lid, gebruik ISTH die inligting in u lidrekening om u inligting en dienste te gee wat verband hou met die geleentheid. As u nie 'n lid is nie en u registreer vir een van ons geleenthede, sal ons u naam en kontakinligting versamel en dit gebruik om u inligting en dienste te gee wat verband hou met die geleentheid.

ISTH versamel ook inligting van aanbieders en dosente tydens die geleenthede, insluitend naam, werkgewer en kontakinligting en foto's. ISTH kan ook vrywillig verskaf evalueringsinligting versamel deur deelnemers aan die geleentheid. ISTH kan ook in sekere gevalle 'n opname van die gebeurtenis maak en stoor.

ISTH kan as deelnemer of aanbieder 'n rekord hou van die deelname van 'n individu aan ISTH-geleenthede, wat gebruik kan word om lidmaatskapdienste te lewer (soos om u byvoorbeeld oor ander geleenthede en publikasies te vertel). Dit kan ook gebruik word om die ISTH te help om ons lede se behoeftes en belangstellings te verstaan ​​om ons produkte en dienste beter aan te pas om in hierdie behoeftes te voorsien.

In samewerking met ons akademies het u die opsie om die ISTH Academy-app af te laai. Die ISTH Academy-app benodig dalk die toestelidentifiseerder wat aan u toestel gekoppel is. Wanneer die gebruiker registreer of bestel, kan die gebruiker gevra word om sy / haar naam, e-posadres, posadres of ander besonderhede in te voer om die ervaring te help. Die app gebruik 'n ewekansige identifiseerder, wat 'n sessienommer is wat aan die gebruiker toegeskryf word wanneer hy / sy die webwerf betree. Hierdie sessienommer word in die platformstelsel verwyder as die gebruiker vertrek. Inligting word van die gebruiker versamel wanneer hy / sy op die platform registreer, 'n bestelling plaas, inligting invoer, plasings / kommentaar skryf, inhoud by gunstelinge voeg, beoordelings gee of opvoedkundige inhoud indien (soos dokumente, video's, vertellings en beelde), aktief is op 'n opvoedkundige aktiwiteit, materiaal aflaai, inhoud skep (soos vasvrae) en wanneer die gebruiker die hulpbronne van mobiele toestelle (soos kamera of mikrofoon) gebruik om Quick Response (QR) -kodes te skandeer, foto's in te dien, vertellings op te neem en te stuur opvoedkundige materiaal. Die privaatheidsbeleid vir die ISTH Academy-app, wat deur 'n derde party aangebied word, kan gevind word hier afgelaai word

As 'n geleentheid geheel of gedeeltelik geborg word deur 'n entiteit anders as ISTH, kan ISTH 'n lys van deelnemers aan borge, medeborgers en uitstallers bied. ISTH kan ook toelaat dat borge, medeborgers en / of uitstallers materiaal per e-pos per e-pos per geborgde geleentheid aan u stuur, in welke geval die ISTH u e-posadres direk met die borg / uitstaller sal deel. As u nie wil hê dat u inligting op 'n lys van deelnemers moet wees of om inligting van borge, medeborgers en / of uitstallers te ontvang nie, kan u u voorkeure uitdruk wanneer u vir geleenthede registreer, of kontak die ISTH direk by Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien..

 

3.  Publikasies

ISTH bied publikasies aan vir sy lede en die algemene publiek. ISTH kan 'n skakel na die webwerf van 'n ander organisasie (byvoorbeeld databasisse en registers) bevat wat inhoud wat relevant en bruikbaar is, bevat. Om toegang tot hierdie inhoud te verkry, verlaat u die ISTH-webwerf, en ISTH is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir die inhoud wat deur hierdie derdeparty-webwerwe verskaf word of persoonlike inligting wat hulle by u kan insamel nie.

U kan op sommige van ISTH se publikasies inskryf sonder om lid te word. U kan byvoorbeeld inteken om die ISTH se e-nuusbrief te ontvang deur ten minste u voornaam en van, 'n e-posadres en die land waarin u woon te voorsien. ISTH deel hierdie inligting nie met 'n derde party anders as om u die e-nuusbriewe en ander kommunikasie van ISTH te verstrek wat volgens ISTH van belang kan wees nie.

U kan u ISTH-subskripsies te eniger tyd bestuur deur in te teken of uit te teken. Neem asseblief kennis dat as u u blaaier opgestel het om koekies te blokkeer, dit u vermoë om uit te teken kan beïnvloed. Kontak u as u probleme ondervind met die bestuur van u e-pos of ander kommunikasievoorkeure Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien..

 

4.  opleiding

As u aan ISTH-opleiding deelneem, kan u regstreeks via ISTH inteken en ons sal u naam, kontak- en betalingsinligting (indien daar 'n fooi is) afhaal. Alternatiewelik kan u aanmeld vir opleiding deur of deur 'n derde party, soos een van ons vennote. Ons mag ook onafhanklike kontrakteurs gebruik om die opleiding te behartig, en derde partye om die opleiding te verskaf. U persoonlike inligting sal in ons databasis gestoor word (aangebied deur wolkdiensverskaffer) en kan ook met ons opleidingsvennote, instrukteurs en / of die lokaal aangebied word (om u identiteit te verifieer wanneer u aankom). ISTH se opleidingsvennote, instrukteurs en gasheer vir opleidingslokale het ooreengekom om nie u inligting met ander te deel nie en ook nie u persoonlike inligting te gebruik nie, maar om ISTH-produkte en -dienste aan u te voorsien.

 

5.  U kommunikasie met ISTH

As u met ons per e-pos, die posdiens of ander vorm van kommunikasie met ons korrespondeer, kan ons sodanige korrespondensie en die inligting daarin bevat en dit gebruik om op u navraag te reageer; om u in kennis te stel van ISTH-konferensies, publikasies of ander dienste; of om rekord te hou van u klagte, akkommodasieversoek en dies meer. Kontak ons ​​gerus as u u kommunikasievoorkeure wil verander Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien.. As u ISTH vra om nie per e-pos met u na 'n sekere e-posadres te kontak nie, sal ISTH 'n afskrif van die e-posadres op sy lys "nie stuur nie" bewaar om aan u versoek om geen kontak te voldoen, te voldoen.

Terwyl u sommige van ons produkte of dienste gebruik, kan u die geleentheid hê om foto's, video's of ander materiaal te verskaf wat inligting bevat wat die gebruiker kan identifiseer. As u dit in gedagte hou, moet u die materiaal wat u voorsien, hersien om seker te maak dat dit geskik is om te deel. Net so kan sommige van ons aanlyn-dienste aanlyn sosiale, gemeenskaps- of ander kommunikasie-funksies bied wat gebruikers in staat stel om boodskappe, stories, foto's, kunswerke, video's, getuigskrifte, lesplanne of ander inhoud met ander te plaas of te deel. Saam met sodanige inhoud kan gebruikers ook die geleentheid kry om sekere persoonlike inligting oor hulself, hul skool en ander inligting rakende die inhoud te plaas.

Let wel: Alhoewel ISTH verskillende stappe kan doen om ons gebruikers te beskerm, kan ons nie waarborg dat die inhoud wat deur 'n gebruiker geplaas word, nie deur iemand anders gesien word as die doel van die gebruiker nie. As u dit in gedagte hou, moet alle gebruikers die materiaal wat gestuur is, hersien om seker te maak dat alle inligting en beelde geskik is om te deel. Deur te kies om items te plaas of enige van ons sosiale of kommunikasie-funksies te gebruik, erken gebruikers dat hulle dit op eie risiko doen, en stem hulle in dat hulle slegs inligting en beelde wat hulle 'n wettige reg het om te deel, sal deel. ISTH kan geen verantwoordelikheid aanvaar vir die inligting wat in sulke plasings versamel of openbaar gemaak word nie.

Gebruikers word ook aangemoedig om die privaatheidsverklarings van enige ander webwerwe wat via hiperskakels op ons webwerf besoek word, te hersien om te verstaan ​​hoe hierdie webwerwe inligting versamel, gebruik en deel. ISTH is nie verantwoordelik vir die privaatheidsbeleid of ander inhoud van derdepartywebwerwe wat via enige ISTH-webwerf verkry word nie.

Voordat u ISTH Persoonlike Data van 'n ander persoon bekend maak, moet u die persoon se toestemming verkry vir die bekendmaking en die verwerking van die persoon se Persoonlike Data in ooreenstemming met hierdie privaatheidsbeleid.

 

6.  Betaalkaartinligting

U kan kies om goedere of dienste by die ISTH te koop met 'n betalingskaart. Tipies word betalingskaartinligting direk deur u, via die ISTH-webwerf, verskaf aan die PCI / DSS-vereiste betalingsverwerkingsdiens waarop die ISTH inteken, en ISTH verwerk of berg nie die kaartinligting nie. Soms vra individue ISTH-werknemers namens hulle betalingskaartinligting in die betalingsverwerkingsdiens wat aan PCI / DSS voldoen. ISTH moedig u ten sterkste aan om nie hierdie inligting per faks in te dien nie. Wanneer werknemers van ISTH betalingskaartinligting van individue per e-pos, faks, telefoon of e-pos ontvang, word dit ingevoer soos voorgeskryf en dan verwyder of vernietig.

 

7.  Persoonlike inligting wat ons van derde partye kry

ISTH kan persoonlike inligting oor individue van derde partye ontvang. Ons kan byvoorbeeld persoonlike inligting van u werkgewer ontvang as dit u aanmeld vir opleiding of lidmaatskap. Een van ons derdeparty-opleidingsvennote kan ook u persoonlike inligting met ISTH deel as u aanmeld vir opleiding deur daardie maat.

 

8.  U gebruik van die ISTH-webwerf

ISTH se webwerf versamel outomaties sekere inligting en stoor dit. Die inligting kan die internetprotokol-adresse (IP) -adresse insluit, die streek of algemene ligging waar u rekenaar of toestel toegang tot die internet verkry, die blaaier, die gebruiker se rekenaarhardeware en -sagteware, en die bedryfstelsel, die tipe aanlyndiens wat gebruik word (insluitend die produk ID of reeksnommer en produklisensie-inligting) en ander inligting oor die gebruik van ISTH se webwerf, insluitend 'n geskiedenis van die bladsye wat u sien. Ons gebruik hierdie inligting om ons te help om ons webwerf te ontwerp om beter in ons gebruikers se behoeftes te voorsien.

Ons kan ook algemene inligting insamel oor hoe en hoe gereeld gebruikers die inhoud op ons webwerwe gebruik, blaai of dit bekyk, watter produkte hulle koop en hoe gebruikers ons aanlyndienste gebruik en daarmee omgaan. Hierdie inligting, sowel as inligting rakende toegangstye en verwysende webwerfadresse, help ons om die kwaliteit van ons dienste te handhaaf en om algemene statistieke oor ons gebruikers van die webwerf te versamel. In die meeste gevalle identifiseer die gebruiksinligting hierbo nie gebruikers persoonlik nie, maar in sommige gevalle kan dit aan persoonlike inligting soos 'n e-posadres gekoppel word. Afhangend van watter webwerwe of die tipe aanlyndiens wat gebruik word en die spesifieke gebruiksinligting wat ingesamel word, kan sommige of al hierdie inligting aan die gebruiker se rekening gekoppel word.

Verder, as 'n gebruiker ons e-posse in HTML-formaat ontvang, kan ons tegnologiese metodes gebruik om ons dienste en kommunikasie aan die gebruiker te verbeter deur byvoorbeeld te bepaal of die gebruiker ons e-posse oopgemaak of aangestuur het en / of op skakels in daardie e-posse geklik het. of om te bepaal of die gebruiker 'n navraag of aankoop gedoen het na aanleiding van 'n spesifieke e-pos. Hierdie tegnologiese metodes kan ons in staat stel om inligting in te samel en te gebruik in 'n vorm wat persoonlik identifiseerbaar is. Gebruikers wat nie sulke inligting wil versamel vanaf HTML-e-pos nie, kan 'n verandering in die formaat van toekomstige e-posversoeke aanvra deur direk met ons in verbinding te tree Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien..

Ons kan ook u IP-adres gebruik om probleme met ons bediener te diagnoseer en om ons webwerf te administreer, tendense te ontleed, besoekersbewegings te monitor en breë demografiese inligting te versamel wat ons help om besoekersvoorkeure te identifiseer. ISTH se webwerf gebruik ook koekies en webbakens (sien hieronder). Dit hou nie gebruikers dop wanneer hulle na derdeparty-webwerwe gaan nie, gee nie geteikende advertensies aan hulle nie, en reageer dus nie op DNT-seine nie.

 

Koekies, webbakens en spoor nie op nie

Koekies is stukke data wat 'n webwerf vir rekorddoeleindes na 'n gebruiker se hardeskyf oordra. Webbakens is deursigtige beeldbeelde wat gebruik word om inligting oor die gebruik van webwerwe, e-posrespons en opsporing te versamel. ISTH se webwerf gebruik koekies en webbakens om verbeterde funksionaliteit op die webwerf te bied (bv. Gebruikers-ID en wagwoordaanwysings en konferensie-registrasie) en totale verkeersdata (bv. Watter bladsye is die gewildste). Hierdie koekies kan in 'n eerste- of derdepartykonteks afgelewer word. ISTH mag ook koekies en webbakens gebruik in samewerking met e-pos wat deur ISTH afgelewer word. Die webwerf van ISTH bevat ook beperkte inligting (gebruikersagent, HTTP-verwyser, laaste URL wat deur die gebruiker aangevra is, kliënt- en bediener-klikstroom) oor besoeke aan ons webwerf; ons kan hierdie inligting gebruik om algemene verkeerspatrone te ontleed en om roetine-instandhouding van die stelsel uit te voer. U het keuses ten opsigte van die bestuur van koekies op u rekenaar. Raadpleeg die privaatheidsfunksies in u blaaier vir meer inligting oor u vermoë om koekies en webbakens te bestuur.

Die ISTH-webwerf gebruik Google Analytics, 'n webanalysediens wat deur Google, Inc. ("Google") gelewer word om op te spoor hoe gereeld individue toegang tot of lees van ISTH-inhoud het. Google Analytics gebruik "koekies", dit is tekslêers wat op u rekenaar geplaas word, om die webwerf te help om te analiseer hoe gebruikers die webwerf gebruik. Die inligting wat deur die koekie gegenereer word oor u gebruik van die webwerf (met inbegrip van u IP-adres), sal op bedieners in die Verenigde State na Google gestuur en gestoor word. Ons gebruik hierdie inligting saam om te verstaan ​​watter inhoud ons lede nuttig of interessant vind, sodat ons die waardevolste inhoud kan lewer om aan u behoeftes te voldoen. Google sal hierdie inligting gebruik om u gebruik van die webwerf te evalueer, verslae oor webwerfaktiwiteite vir webwerfoperateurs op te stel en ander dienste rakende webwerfaktiwiteit en internetgebruik te lewer. Google kan hierdie inligting ook aan derde partye oordra waar dit volgens die wet vereis word, of waar sodanige derde partye die inligting namens Google verwerk. Google sal nie u IP-adres koppel aan enige ander data wat Google besit nie. U kan die gebruik van koekies weier deur die toepaslike instellings in u blaaier te kies. Let egter daarop dat u, indien u dit doen, moontlik nie die volledige funksies van hierdie webwerf kan gebruik nie. Deur die ISTH-webwerf te gebruik, stem u in tot die verwerking van data oor u deur Google op die wyse en vir die doeleindes hierbo uiteengesit.

Die ISTH gebruik 'n bemarkingsdatabasisbestuursprogram wat 'n koekie ontplooi wanneer 'n gebruiker met 'n bemarkingskommunikasie kommunikeer, soos 'n bemarkings-e-pos of 'n bemarkingsgebaseerde landingsblad op ons webwerf. Hierdie koekie versamel persoonlike inligting soos u naam, watter bladsye u op die ISTH-webwerf besoek, u geskiedenis wat op die ISTH-webwerf aankom, u aankope by die ISTH en dies meer. Ons gebruik hierdie inligting om die doeltreffendheid van ons bemarkingsveldtogte te evalueer. U kan u blaaier instel om hierdie koekies te blokkeer.

ISTH spoor gebruikers aan wanneer hulle van ons primêre openbare webwerf (ISTH.org) na ons ISTH-lidmaatskapgedeelte van die webwerf kruis deur aan te meld met hul gebruikersnaam en wagwoord, sowel as besoekers aan ons webwerf via 'n bemarkingslandingsblad. Die ISTH hou nie sy gebruikers dop wanneer hulle na derdeparty-webwerwe oorskry nie, gee nie gerigte advertering aan hulle nie, en reageer dus nie op DNT-seine nie.

 

9.  Gebruik en verwerking van persoonlike data

ISTH verwerk u persoonlike data om u die goedere of dienste wat u by ons aangevra of gekoop het, te voorsien, insluitend lidmaatskapsdienste, geleenthede, opleiding, werksessies, publikasies en ander inhoud. Ons gebruik hierdie inligting om ons goedere en dienste te verfyn om dit beter aan te pas by u behoeftes en om met u te kommunikeer oor ander dienste wat ISTH bied wat vir u relevant kan wees.

Persoonlike data wat deur u aan ISTH voorgelê word, sal gebruik word vir die doeleindes wat in hierdie privaatheidsbeleid gespesifiseer word, of op die relevante bladsye van die ISTH-webwerf of versamelpunt. ISTH mag u persoonlike inligting gebruik om:

 

 1. administreer die webwerf (bv. u lidmaatskapsprofiel);
 2. verpersoonlik die webwerf vir u;
 3. u identiteit verifieer wanneer u 'n bestelling plaas, by 'n rekening aanmeld, of om ongemagtigde toegang tot of gebruik van die rekeninginligting van die gebruiker te voorkom;
 4. u gebruik te maak van die dienste wat op die webwerf beskikbaar is;
 5. dienste wat u via die webwerf gekoop het, aan u lewer;
 6. stuur state, fakture en betalingsherinneringe aan u en versamel betalings van u;
 7. nie-bemarkingskommunikasie aan u stuur;
 8. stuur kennisgewings per e-pos aan wat u spesifiek versoek het;
 9. stuur ons e-pos nuusbriewe rakende die e-privaatheidsregulasie onderskeidelik vir ingeval u sodanige diens aanvaar, (u kan ons te eniger tyd inlig as u van die nuusbriewe wil uitteken);
 10. ondersoeke en klagtes wat deur u of u verband hou rakende die webwerf hanteer;
 11. die webwerf veilig hou en bedrog voorkom;
 12. maniere te identifiseer waarop ons produkte en dienste kan verbeter om in die behoeftes van ons gebruikers te voorsien;
 13. die nakoming van die bepalings en voorwaardes rakende die gebruik van die webwerf te verifieer.


As u persoonlike inligting vir publikasie op die webwerf indien, sal ISTH daardie inligting publiseer en andersins gebruik in ooreenstemming met die regte verleen aan ISTH kragtens hierdie privaatheidsbeleid.

ISTH mag u persoonlike inligting gebruik in die uitvoering van enige kontrak wat ons met u aangaan, om wettige verpligtinge na te kom, of waar ISTH 'n wettige sakebelang het om u inligting te gebruik om die dienste en produkte wat ons lewer te verbeter. Wettige besigheidsdoeleindes sluit in, maar is nie beperk nie tot een of al die volgende: direkte bemarking verskaf en die effektiwiteit van promosies en advertensies beoordeel; die verandering, verbetering of verpersoonliking van ons dienste, produkte en kommunikasie; opsporing van bedrog; ondersoek na verdagte aktiwiteite (bv. oortredings van ons diensbepalings wat gevind kan word hier afgelaai word) en andersins ons webwerf veilig en veilig te hou; en uitvoer van data-analise. 

Daarbenewens kan ons u inligting op die volgende maniere gebruik (nadat u toestemming verkry is, indien nodig):

 

 • Om u inligting te verskaf oor produkte en dienste wat u van ons versoek;
 • Om periodieke kommunikasie aan u te stuur;
 • Om u inligting te gee oor ander produkte, geleenthede en dienste wat ons aanbied, is (i) soortgelyk aan dié wat u al gekoop of navraag gedoen het oor, of (ii) heeltemal nuwe produkte, geleenthede en dienste;
 • Vir interne sake- en navorsingsdoeleindes om ISTH-webwerwe te verbeter, te evalueer, te ontwikkel en te skep (insluitend gebruiksstatistieke, soos "bladsye" op ISTH se webwerwe en die produkte daarin), produkte en dienste;
 • Om u in kennis te stel van veranderinge of opdaterings aan ons webwerwe, produkte of dienste;
 • Om ons dienste te administreer en vir interne bedrywighede, insluitend probleemoplossing, data-analise, toetsing, statistiese en opname doeleindes;
 • Om u in staat te stel om deel te neem aan interaktiewe funksies van ons diens; en
 • Vir enige ander doel wat ons van tyd tot tyd mag inlig.

 

10. Wanneer en hoe ons inligting met ander deel

Inligting oor u ISTH-aankope en lidmaatskap word bygehou in verband met u lidmaatskap- of profielrekening. Die persoonlike inligting wat ISTH by u insamel, word gestoor in een of meer databasisse wat deur derde partye in die Verenigde State aangebied word. Hierdie derde partye gebruik of het nie toegang tot u persoonlike inligting vir enige ander doel as databasisberging en -herwinning nie. ISTH kan ook derde partye betrek om inligting aan u te stuur, insluitend artikels soos publikasies wat u gekoop het, of materiaal van 'n geleentheidsborg.

ISTH openbaar of stuur nie u persoonlike inligting op 'n ander manier aan derde partye nie, tensy: (1) u toestemming gee of magtiging verleen; (2) dit is nodig vir die uitvoering van die kontrak wat u met ons gesluit het; (3) dit is in verband met ISTH-gasheer en ISTH-mede-geborgde konferensies soos hierbo beskryf; (4) die inligting word verskaf om aan die wet te voldoen (byvoorbeeld om te voldoen aan 'n lasbrief, dagvaarding of hofbevel, of belastingverpligtinge), 'n ooreenkoms wat ons met u het, af te dwing, of om ons regte, eiendom of veiligheid, of die regte, eiendom of veiligheid van ons werknemers of ander; (5) die inligting word aan ons agente, verskaffers of diensverskaffers verskaf wat namens ons funksies verrig; (6) om noodgevalle of handelinge van God aan te spreek; of (6) om geskille, eise of persone aan te toon wat wettige gesag toon om namens u op te tree; en (7) deur die ISTH-lidregister. Ons kan ook saamgevoegde inligting oor ons lede en besoekers aan die webwerf versamel en die resultate van sulke saamgevoegde (maar nie persoonlik identifiseerbare) inligting bekend maak aan ons vennote, diensverskaffers, adverteerders en / of ander derde partye vir bemarkings- of promosiedoeleindes.

Let daarop dat wanneer ons u persoonlike data openbaar of oordra aan derdes om beperkte dienste namens ons te lewer, soos die publikasie en / of die stuur van nuusbriewe, die bestuur van ons vergaderings, die uitvoering en versending van bestellings wat gebruikers geplaas het en die voltooiing van transaksies wat deur gebruikers versoek is. , bied ons aan die ondernemings die inligting wat hulle nodig het om ons te voorsien van die spesifieke taak wat hulle is aangestel om te doen, en ons verbied hulle om die inligting vir enige ander doel te gebruik, en ons vereis dat hulle die streng privaatheidstandaarde vir inligting nakom.

Die ISTH-webwerf kan inskakel by sosiale media-webwerwe soos Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en ander. As u verkies om inligting van die ISTH-webwerf te "hou" of te deel deur middel van hierdie dienste, moet u die privaatheidsbeleid van daardie diens nagaan. As u lid is van 'n sosiale media-werf, kan die koppelvlak die sosiale media-werf toelaat om u besoek aan u webwerf aan u persoonlike data te koppel.

As u aan kongresse, opleiding, vergaderings of ander geleenthede deelneem, mag ISTH u persoonlike inligting, foto's en video-indrukke wat tydens die gebeure en / of vergaderings geneem is, gebruik en publiseer vir ISTH se doeleindes.

ISTH sal nie, sonder u uitdruklike toestemming, u persoonlike inligting aan enige derde party verskaf vir hul bemarkingsdoeleindes nie, hetsy direk of indirek.

Die ISTH stel lede-inligting via die ISTH-lidgids beskikbaar vir ander ISTH-lede wat die webwerf gebruik. Lede kan kies of hulle persoonlike data privaat moet bly deur by hul rekening aan te meld en hul voorkeure te verander.

 

11. Persoonlike data-oordrag na die Verenigde State

ISTH het sy hoofkwartier in die Verenigde State. Inligting wat ons van u versamel, sal in die Verenigde State verwerk word. Die Verenigde State het geen bevinding van "toereikendheid" van die Europese Unie ingevolge artikel 45 van die AVG gesoek of ontvang nie. ISTH maak staat op afwykings vir spesifieke situasies soos uiteengesit in Artikel 49 van die Algemene Regulasie Databeskermingsregulasie (“AVG”). In die besonder versamel en dra ISTH slegs persoonlike data na die VS toe: met u toestemming; om 'n kontrak met u uit te voer; of om 'n dwingende wettige belang van ISTH te vervul op 'n manier wat nie swaarder weeg as u regte en vryhede nie. ISTH poog om geskikte voorsorgmaatreëls toe te pas om die privaatheid en sekuriteit van u persoonlike data te beskerm en dit slegs te gebruik in ooreenstemming met u verhouding met ISTH en die praktyke wat in hierdie privaatheidsbeleid beskryf word. ISTH verminder ook die risiko vir u regte en vryhede deur nie sensitiewe persoonlike inligting oor u in te samel of op te slaan nie.

 

12.  Data behoud

U persoonlike data word op die bedieners van die wolkgebaseerde databasisbestuursdienste wat die ISTH gebruik, gestoor. ISTH bewaar data vir die duur van die kliënt of lid se sakeverhouding met ISTH. ISTH mag alle inligting wat u indien, bewaar vir rugsteun, argivering, voorkoming van bedrog en misbruik, ontleding, voldoening aan wettige verpligtinge, of waar ISTH andersins redelikerwys glo dat dit 'n wettige rede het om dit te doen. In sommige gevalle kan ISTH kies om sekere inligting in 'n gedepersonaliseerde of saamgestelde vorm te bewaar. Kontak die ISTH vir meer inligting oor waar en hoe lank u persoonlike data gestoor word, en vir meer inligting oor u regte van uitwissing en oordraagbaarheid. Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien..

 

13.  U keuses en regte

Waar verwerking op toestemming gebaseer is, het u die reg om u toestemming te eniger tyd terug te trek. Die intrekking van toestemming het geen invloed op die wettigheid van verwerking op grond van toestemming voordat dit teruggetrek is nie.

As u nie meer kommunikasie van ons wil ontvang nie, kan u ons daarvan in kennis stel deur 'n e-pos aan ons te stuur Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien.. Die kommunikasie wat ons aan u stuur, kan opt-out-meganismes bevat wat u toelaat om u voorkeure te verander. Alle gebruikers wat op een van ons webwerwe geregistreer is, kan by hul rekening aanmeld en die kontakinligting wat tans met daardie rekening geassosieer word, besoek of bywerk, insluitend byvoorbeeld 'n e-posadres of e-posadres. Gebruikers kan ook ons ​​webwerwe gebruik om inligting rakende onlangse bestellings, betalingsinstellings (soos kredietkaartinligting), e-poskennisgewinginstellings en vorige bestelgeskiedenis te sien en by te werk. As 'n wagwoord vergeet is, kan 'n gebruiker ook instruksies vind om dit weer in te stel op die rekeninginligtingsbladsy.

Met betrekking tot kommunikasievoorkeure kan 'n gebruiker op nuusbriewe inteken deur die instruksies in enige nuusbrief wat ontvang is, te volg. 'N Gebruiker wie se e-posadres verander het en wil voortgaan om nuusbriewe te ontvang, sal toegang tot die rekening moet kry en die e-posadresinligting moet opdateer en moontlik weer moet aanmeld vir die nuusbrief. Soms stuur ons e-posse oor ontwrigting van webwerwe, nuwe produkte en ander nuus oor ons produkte en dienste. Hierdie e-posse word aan alle rekeninghouers gestuur en is nie op intekening gebaseer nie. Sulke e-posse word beskou as 'n deel van ons diens aan die gebruikers van ons webwerwe. 'N Gebruiker kan inteken op hierdie kommunikasie deur die aanmeldingsinstruksies aan die einde van die e-pos te volg.

Onderhewig aan die plaaslike wetgewing (byvoorbeeld, die Europese Unie se algemene verordening oor beskerming van data bied sekere regte aan persone wat onderhewig is), kan u sekere regte hê rakende inligting wat ons versamel het en wat met u verband hou. Ons moedig u aan om ons te kontak om u inligting op te dateer of reg te stel as dit verander of as u glo dat enige inligting wat u oor u versamel het, onakkuraat is. U kan ons ook vra om te sien watter persoonlike inligting ons oor u het, om u persoonlike inligting uit te vee en u kan ons dalk vertel as u beswaar maak teen ons gebruik van u persoonlike inligting. In sommige jurisdiksies het u die reg om by u plaaslike databeskermingsowerheid te kla. Stuur 'n e-pos aan ons as u die regte wat u mag bespreek, wil bespreek of uitoefen Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien..

U kan ook inligting aanvra oor: die doel van die verwerking; die betrokke kategorieë persoonlike inligting; wie buite ISTH moontlik die gegewens van ISTH kon ontvang het; wat die bron van die inligting was (as u dit nie direk aan ISTH verskaf het nie); en hoe lank dit geberg sal word. U het die reg om die rekord van u persoonlike gegewens wat deur ISTH bygehou word, reg te stel as dit verkeerd is. U kan versoek dat ISTH die data uitvee of ophou om dit te verwerk, onder sekere uitsonderings. U kan ook versoek dat ISTH ophou om u data vir direkte bemarkingsdoeleindes te gebruik. In sommige lande het u die reg om 'n klag by die toepaslike databeskermingsowerheid in te dien as u besorgd is oor hoe ISTH u persoonlike data verwerk. Indien dit deur die wet vereis word, sal ISTH op u versoek u persoonlike inligting aan u verskaf of direk aan 'n ander beheerder stuur.

Redelike toegang tot u persoonlike gegewens sal gratis beskikbaar gestel word aan ISTH-lede, konferensiegangers en ander op versoek aan ISTH om Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien.. As toegang nie binne 'n redelike tydsbestek verleen kan word nie, sal ISTH u 'n datum gee waarop die inligting verskaf sal word. As toegang om een ​​of ander rede geweier word, sal ISTH 'n uiteensetting gee van hoekom toegang geweier is.

 

14.  Sekuriteit van u inligting

ISTH handhaaf fisiese, tegniese en administratiewe waarborge om die privaatheid van data en persoonlik identifiseerbare inligting wat aan ISTH oorgedra word, te beskerm. ISTH werk sy veiligheidstegnologie op 'n periodieke basis op en toets dit. Ons beperk toegang tot u persoonlike data tot die werknemers wat die inligting moet ken om voordele of dienste aan u te bied. Ons lei ons werknemers op oor die belangrikheid van vertroulikheid en die handhawing van die privaatheid en veiligheid van u inligting. Ons verbind ons daartoe om gepaste dissiplinêre maatreëls te tref om ons werknemers se privaatheidsverantwoordelikhede af te dwing.

Enige gebruiker wat kies om op enige ISTH-webwerf of aanlyndiens te registreer, sal 'n wagwoord moet skep. Die wagwoord kan te eniger tyd deur die gebruiker verander word deur eers by die diens aan te meld deur die huidige wagwoord te gebruik en dan 'n nuwe een in te stel. Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om die wagwoord vertroulik te hou. 'N Gebruiker wat aangemeld is vanaf 'n rekenaar wat met ander gedeel word, moet altyd van die webwerf afmeld voordat hy dit verlaat om te verhoed dat die daaropvolgende gebruikers van die rekenaar toegang kry tot inligting onder hul aanmelding.' N Gebruiker wat glo dat iemand hul wagwoord gebruik het of rekening sonder hul toestemming, of dit is rede om te glo dat daar 'n sekuriteitsbreuk sou gewees het, moet ons onmiddellik in kennis stel om hul wagwoord terug te stel.

 

15.  Veranderings en opdaterings aan hierdie privaatheidsbeleid

Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem u in tot die bepalings en voorwaardes vervat in hierdie privaatheidsbeleid en gebruiksvoorwaardes en / of enige ander ooreenkoms wat ons met u mag hê. As u nie tot enige van hierdie bepalings en voorwaardes instem nie, moet u nie hierdie webwerf of enige voordele of dienste van ISTH gebruik nie. U stem saam dat enige geskil oor privaatheid of die voorwaardes vervat in hierdie privaatheidsbeleid en gebruiksvoorwaardes, of enige ander ooreenkoms wat u met u het, deur die wette van die Staat Noord-Carolina, Verenigde State, beheer sal word. U stem ook in om te hou by enige beperking op skadevergoeding wat vervat is in enige ooreenkoms wat u met u mag hê.

Aangesien ons organisasie, lidmaatskap en voordele van tyd tot tyd verander, word verwag dat hierdie privaatheidsbeleid en gebruiksvoorwaardes ook sal verander. Ons behou die reg voor om die Privaatheidsbeleid en Gebruiksvoorwaardes te eniger tyd, om enige rede, sonder kennisgewing aan u te wysig, anders as die gepos van die gewysigde Privaatheidsbeleid en Gebruiksvoorwaardes op hierdie webwerf. U moet gereeld op ons webwerf kyk om die huidige privaatheidsbeleid en gebruiksvoorwaardes te sien wat in werking is, en enige veranderinge wat daaraan aangebring is. Die bepalings hierin vervat alle vorige kennisgewings of verklarings rakende ons privaatheidspraktyke en die bepalings en voorwaardes wat die gebruik van hierdie webwerf bepaal.

 

Vrae of opmerkings oor hierdie privaatheidsbeleid?

As u vrae, terugvoering of klagtes het oor ons privaatheidsbeleid, skakel ons, stuur 'n e-pos of skryf aan ons by:

 

Internasionale Vereniging vir Trombose en Hemostase

Aandag: privaatheid

Jones Veerbootweg 610, Suite 205

Carrboro, NC 27510-6113

Verenig State

e-pos:  Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm,. Jy het Javascript nodig om dit te kan sien.

Telefoon: +1 919-929

 

Ons sal nie promosie- of bemarkingsmateriaal stuur in antwoord op kontakte rakende 'n vraag of kommentaar nie, tensy u toestemming gee.

Image

Please enable the javascript to submit this form

Ondersteun deur opvoedkundige toekennings van Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics en uniQure, Inc.

Noodsaaklike SSL