VERKEN: Grondslae in gentherapie vir hemofilie

Begin aktiwiteit
Welkom by ONTDEK: fondamente in gentherapie vir hemofilie, 'n selfopvoedende opvoedkundige aktiwiteit. Hierdie module is 'n interaktiewe leerervaring waarmee u op grond van u individuele behoeftes en belangstellings met die inhoud kan omgaan.
BEGIN NOU!