Vooruitgang en uitdagings vir hemofiliegenerapie

Vooruitgang en uitdagings vir hemofiliegenerapie

Batty P, Lillicrap D. Vooruitgang en uitdagings vir hemofilie-genterapie.
Menslike molekulêre genetika. 2019; 28: R95-R101.