biografie

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath
Fakulteit Gesondheidswetenskappe - Universiteit van die Witwatersrand en Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens
Johannesburg, Suid-Afrika

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath is 'n persoonlike professor in hematologie en hoof van die Skool vir Patologie in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit van die Witwatersrand en die National Health Laboratory Service in Johannesburg, Suid-Afrika. Hy is ook direkteur van die International Haemophilia Training Centre en konsultant kliniese hematoloog in die Charlotte Maxeke Johannesburg Akademiese hospitaal, Johannesburg. Dr Mahlangu het sy voorgraadse en nagraadse opleiding in wetenskap en geneeskunde aan die Universiteit van die Witwatersrand ontvang met kwalifikasies in hematologie en subspesialis in die kliniese hematologie deur die Colleges of Medicine in South Africa. Hy het talle tydskrifartikels en opsommings gepubliseer en lesings, werkswinkels en aanbiedings op nasionale en internasionale vergaderings aangebied. Sy hoofgebied van navorsing is nuwe terapieë in bloedingversteurings waarin hy al meer as 70 internasionale multisentrumstudies as hoofondersoeker gedien het. Professor Mahlangu is die huidige president van die Kollege vir Patoloë in Suid-Afrika, bestuurslid van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, Wits Health Consortium and Poliomyelitis Research Foundation en voorsitter van die International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Wetenskaplike en Standaardiserende Komitee oor Faktor VIII, FIX en seldsame bloedingstoornisse.

Image

Please enable the javascript to submit this form

Ondersteun deur opvoedkundige toekennings van Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics en uniQure, Inc.

Noodsaaklike SSL